מסר

מסר
מָסַר(b. h.; sec. r. of אָסַר, cmp. meanings of b. h. סָגַר) 1) to seize (v. Num. 31:5).Denom. מְסִירָה 1. 2) to hand over; to deliver, transmit. Ab. I, 1 ומְסָרָהּוכ׳ and handed it (the Law) over to (in the chain of tradition). B. Mets.8b (expl. מוֹסֵירָה) כאדם המוֹסֵר דברוכ׳ like one handing over (giving possession) Ib. 111b bot. (expl. נשא את נפשו, Deut. 24:15) דבר שמסר את נפשו עליו Ms. M. (ed. המוסר, v. Rabb. D. S. a. l. note) a labor for which he binds (obligates) himself; (oth. explan. ib. 112a מ׳ את עצמו למיתה (Ms. M. מ׳ לו נפשו עליו) he delivered himself to death, i. e. risked his life; (Ms. M. for which he surrendered his life to the employer); Sifré Deut. 279 מ׳ לך את נפשו he surrendered his life to thee (the employer); a. v. fr.מ׳ דין על to surrender ones case against a man (to Providence); v. דִּין. B. Kam.93a; R. Hash. 16b; a. e.Esp. a) to surrender a person to the authorities, to inform against. Gitt.7a ובידי למָסְרָם למלכות it is in my power to bring them to judgment through the (Roman) government. Tosef.Ter.VII, 20 יהרגו כולם ולא יִמְסְרוּוכ׳ let them all suffer death rather than surrender one Israelite ; a. fr.V. מָסוֹר.b) מ׳ עצמו (sub. למיתה) to suffer martyrdom. Pes.53b שמָסְרוּ עצמן על קדושתוכ׳ who were ready to suffer death for the sanctification of the Name (of the Lord). Yalk. Ex. 182 אומה המוֹסֶרֶת עצמהוכ׳ a people that is ready to die for the unity of my Name; a. fr.Part. pass. מָסוּר; f. מְסוּרָה; pl. מְסוּרִים, מְסוּרִין; מְסוּרֹות. Kidd.32b; B. Mets.58b דבר המ׳ ללבוכ׳ to an injunction which is entrusted to the heart (over which human authorities have no control), the Text adds, ‘and thou shalt be afraid of thy God. Mekh. Ki Thissa (ref. to לכם, Ex. 31:14) לכם שבת מ׳ ואי אתם מ׳ לשבת the Sabbath is given in your charge, but you are not surrendered to the Sabbath, i. e., there are higher objects for which the Sabbath law must eventually be violated; Yoma 85b; a. fr. Nif. נִמְסָר to be delivered, transmitted. Num. R. s. 4 נִמְסְרָה לו בכורה the birth-right (priesthood) was transferred to him. B. Kam.82b אין נִמְסָרִים בידכם they will not be given into your hands, you will have no power over them; Men.64b. Y.Yoma III, 40d bot. לא היה נִמְסָרוכ׳ it (the pronunciation of the Tetragrammaton) was not communicated to any but ; a. fr.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • מסר דש — מסר איחולים ממישהו שאינו במקום {{}} …   אוצר עברית

 • מסר — 1 v. להינתן, להיות מוענק; לעבור לרשות , להיות מוגש, להיות מופנה; להיות מועבר (מסר, ידיעה) 2 v. להקדיש עצמו ל , לעסוק באופן בלבדי, להשקיע את כל מרצו, להתמכר; להרעיף תשומת ל 3 v. לתת, להעניק, להעביר, לשלוח, להמציא, להגיש, להביא; לספר, להודיע, לומר …   אוצר עברית

 • מסר דרישת שלום — מסר איחולים ממישהו שאינו במקום {{}} …   אוצר עברית

 • מסר תת-ספי — מסר המועבר לתת ההכרה כשהאדם אינו מודע לקיומו {{}} …   אוצר עברית

 • מסר פרטים — נתן דיווח, תיאר, מסר דין וחשבון {{}} …   אוצר עברית

 • מסר את נפשו על- — עשה ככל שביכולתו, השקיע את מרב המאמצים {{}} …   אוצר עברית

 • מסר דוח — נתן דיווח מפורט {{}} …   אוצר עברית

 • מסר הודעה לציבור — יצא בהכרזה פומבית באמצעי התקשורת {{}} …   אוצר עברית

 • מסר חד-משמעי — שדר ברור, הודעה שאינה משתמעת לשתי פנים {{}} …   אוצר עברית

 • מסר חינוכי — רעיון חינוכי כלשהו, ניסיון להשפיע על הדור הצעיר {{}} …   אוצר עברית

 • מסר מודעה — ניסח מודעה לעיתון ונתן אותה לפרסום {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”